contact-us צור קשר

פסק דין נגד חברת קופת תל אביב- מה זה ספאם?

נקבע כי הנתבעת תשלם פיצוי בסך 20,000 ש"ל ל-4 תובעים לאחר ששלחה להם פרסומות בניגוד להוראות חוק הספאם.

מדובר בחברת כרטיסים ששולחת הרבה פרסומות, גם לאחר שמתבקשת לחדול מכך.

ניתנה לחברה הזדמנות לסיים את התביעה בסכום נמוך מכך, אך מתוך עקשנותה.

בסופו של יום נפסק יותר משהוצע נתבעת.

בסה"כ שלחה קופת תל אביב עשרוות ואף מעל מאה הודעות פרסומת לתובעים,

ע"מ להראות שיטתיות של הנתבעת, צירפנו מס' תובעים בתביעה אחת

זה מותר ואפשרי ע"מ לחסוך בהוצאות.

לא רק קופת תל אביב שולחת ספאם, וזו לא הפעם הראשונה שלה, משמע זה משתלם לה.

לכן מומלץ לבצע אכיפה אזרחית יעילה כנגד חברות שמפרות את הוראות חוק הספאם.

משתלם לחברות לשלוח ספאם

עורך הדין של הנתבעת הציג לי פסיקה בתובענה ייצוגית של בימ"ש שלום בו נפסק 10 ש"ח כפיצוי על הודעה מפרה.

ניסיתי להסביר לו היכן טעותו, אך הוא סירב להבין, ומשכך, נאלצה מרשתו לשלם יותר ממה שהוצע לה.

משלוח ספאם משתלם לחברות, שכן הן חוסכות במשאבים יקרים ע"ח הפגיעה בפרטיות של הנמענים.

גם לך שולחים פרסומות לא רצויות?

אני מזמין אותך לפנות למשרדנו לבחון את האפשרויות העומדות לך למיצוי הזכויות שלך שבדין.

 

ספאם זה לא סתם, פיצוי של עד 1000 שח לכל הודעה מפרה

לא משתלם לשלוח בניגוד להוראות חוק התקשורת

נראה כי כמעט כל החברות בשוק הישראלי חוטאות לחוק , וזאת על אף שמוגשות תביעות בעניין.

בתי משפט לא תמיד פוסקים את המקס' שניתן לפיצוי בגין כל הודעה (עד 1,000 ₪ לכל הודעה מפרת חוק) ובכך מעודדים מפרסמים להפר את החוק.

ביום שבתי משפט ישכילו לפסוק פיצויים והוצאות גבוהות כנגד מפרסמים,

או אז מפרסמים יורתעו ויחדלו מלהפר את החוק באופן קבוע ומבלי לחשוש מ"אימת" ביהמ"ש, שכן ישראל ידועה כ"גן עדן לעבריינים".

שלחו לך ספאם? 

משרדנו עוסק מזה כעשור בתחום חוק התקשורת ומנהל הליכים כנגד החברות הגדולות במשק, ללא חשש מהגודל.

ככל שיוצא לך לקבל ספאם (כמו לרוב האזרחים במדינה) , אפשר לעשות מהזבל הזה גם כסף.

מזמין אותך לפנות למשרדנו לפגישה ללא כל התחייבות.
חפשו "עמית זילברג" בגוגל.

https://secure.court.gov.il/NGCS.Web.Secured/Viewer/NGCSViewerPage.aspx?DocumentNumber=42717c973713451da5e0f30df9f0b9cd

    דילוג לתוכן