contact-us צור קשר

בתי מרקחת ספאם

מגזין קנאביס- מגזין עם כיוון, פרסם כתבה בעניין פרסומות ששולחים בתי מרקחת  ספאם למטופלים,

המחזיקים ברשיון לשימוש בקנאביס לצרכים רפואיים.

עו"ד עמית זילברג, יו"ר העמותה למלחמה בספאם, נתן את דעתו בעניין ואף המליץ לכל

מי שמקבל פרסומות ספאם שכאלו לגשת ולתבוע את המפרסמים, שכן זו עבירה על החוק.

גם לך  בתי מרקחת ספאם שולחים הודעות ?

מזמין אותך לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ בעניין ללא עלות.

ב99.9% מהמקרים מצאנו כי ללקוחות משרדנו מגיע פיצוי, אנו עושים כל שביכולתנו ע"מ להשיג פיצוי זה בעבור לקוחותינו.

במה כרוך השירות?

פגישה של 10-20 דק' במשרדנו, חתימה על מסמכים קבלת הסבר ויציאה לדרך.

במשרדנו מס' עורכי דין העוסקים בתחום, לכל אחד מהם ניסיון של שנים בתחום הספאם.

"זה לא חוקי, יש מקום לתביעה"

לדברי עו"ד זילברג, יש כאן לכאורה כמה עבירות על החוק:

"עבירה אחת היא עצם שליחת הודעה שיווקית ללא קבלת היתר מהנמען לקבלת הודעות כאלה.

העבירה השנייה היא פגיעה בפרטיות בעצם השיתוף לכאורה של מאגר המידע הזה של מטופלים עם הגורם ששולח את ההודעות".

העבירה השלישית לדבריו, היא "אם מחזיק מאגר המידע לא רשם את עצמו כמאגר מידע חוקי באתר משרד המשפטים".

עוד הוסיף, בעניין מבנה ההודעה שנשלחת למטופלים, כי "על כל מפרסם המשגר פרסומות,

חלה חובה לאפשר לנמען להודיע על סירובו באותה הדרך בה נשלחה הפרסומת,

משמע – מפרסם השולח פרסומת ב-SMS מחוייב לאפשר לסרב בהודעת SMS ולא ע"י לחיצה על קישור.

אותו כנ"ל בפרסומות שנשלחות לדוא"ל, נמען תמיד יכול לשלוח את הודעת הסירוב באותה דרך בה קיבל את הפרסומת.

הסיבה לכך, היא כדי להגן על הנמענים מנסיונות 'פישינג' ('דיוג') ומהאפשרות לגרום נזק למכשיר

הטכנולוגיים באמצעות נוזקות שנשלחות באמצעות קישורים שמתחזים להיות אמינים."

"אם בית המרקחת לא ביקש לכך אישור מפורש מהנמען, זה חד-משמעית מעשה לא חוקי,"

הוסיף עו"ד זילברג, וציין כי ניתן להגיש תביעה במתכונת תביעה קטנה ולקבל עד 1,000 ש"ח פיצוי ללא הוכחת נזק.

בכדי לעשות זאת, מומלץ לדבריו לאתר את המפרסם, לפנות אליו בכתב ולדרוש פיצוי,

וככל שלא מגיעים להבנות, לגשת לבית משפט ולהגיש תביעה, או קטנה או רגילה.

"מומלץ מאוד להיעזר בשירותי עו"ד, שכן כידוע, המפרסמים כבר מקצוענים בתביעות מסוג זה ויודעים להתמודד מול נמענים שלא צברו ניסיון בתחום האכיפה האזרחית היעילה," הוסיף."

    דילוג לתוכן