contact-us צור קשר

ייפוי כח מתמשך- למה?

בחירת מיופה כוח היא החלטה חשובה ביותר. מיופה הכוח יהיה האדם שיהיה אחראי על עניינך בעתיד, אם לא תוכל לטפל בהם בעצמך. לכן, חשוב לבחור מיופה כוח שיהיה אמין, אחראי ומבין את רצונותיך.

ישנם מספר גורמים שחשוב לקחת בחשבון בעת בחירת מיופה כוח:

  • אמינות: מיופה הכוח שלך צריך להיות אדם שאתה סומך עליו באופן מלא. הוא צריך להיות אדם שתוכל לסמוך עליו שיפעל בהתאם לרצונותיך.
  • אחריות: מיופה הכוח שלך צריך להיות אדם אחראי, שיכול לקבל החלטות מושכלות. הוא צריך להיות אדם שמסוגל לנהל את ענייניך בצורה יעילה.
  • הבנה של רצונותיך: מיופה הכוח שלך צריך להבין את רצונותיך. הוא צריך להיות מודע לערכים שלך ולדברים החשובים לך בחיים.

 

כיצד לערוך ייפוי כוח מתמשך?

את ייפוי הכוח המתמשך ניתן לערוך רק בפני עורך דין מוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך. עורך הדין יסייע לך להבין את המשמעות של ייפוי כוח מתמשך, ויעזור לך לתכנן ולערוך את המסמך החשוב בהתאם לחוק, לרצונותיך ולניסיונו האישי. עורך הדין ייפגש עמך, יעבור ביחד איתך על שאלון מסודר, עוה”ד ישוחח גם עם מיופי הכוח, לבסוף יכין את המסמך, יחתים את כל הצדדים, יפקיד את המסמך אצל האפוטרופוס הכללי בהתאם לחוק ויהיה בקשר שוטף בעניין עם הממנה ומיופי הכוח לפי העניין.

כיצד מפעילים ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף רק כאשר האדם הממנה מאבד את כושר השיפוט שלו. ניתן להגדיר במסמך את הקריטריונים לקביעה האם האדם אינו כשיר לקבל החלטות. אם לא נקבעו קריטריונים, ייפוי הכוח ייכנס לתוקף כאשר רופא יאבחן שהאדם אינו כשיר לקבל החלטות באופן עצמאי.

לסיכום

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי חשוב ביותר להגנה על עצמאותך. הוא מאפשר לך לקבוע מראש מי יטפל בעניינך בעתיד, אם וכאשר לא תוכל לטפל בהם בעצמך.

אם הנך בגיר והואיל ואין אדם יודע מה יוליד יום –דאג עוד היום לעתידך ובהתאם לרצונך, הזדרז וערוך ייפוי כח מתמשך.

עורך הדין אלירם עובד עבר הסמכה ייחודית של משרד המשפטים בעניין יפוי כוח מתמשך כמו גם עבר השתלמויות נוספות בנושא, ערך כבר ייפויי כוח רבים, וישמח לספק לך פרטים ומידע נוסף וכן לערוך עבורך את ייפוי הכוח המתמשך.

    דילוג לתוכן