contact-us צור קשר

עו"ד אבי חימי שילם פיצוי על ספאם ששלח

בית משפט לתביעות קטנות בטבריה (הש' מ.חליאלה) פסק כנגד יו"ד לשכת עורגי הדין,

עו"ד אבי חימי פיצוי בגין הודעות ספאם ששלח במהלך תקופת הבחירות

ת"ק 43822-08-19 דהרי נ' חימי (פורסם)

זו אינה הפעם הראשונה בה פוסק בית המשפט כנגד יו"ר הלשכה,

בפעם הקודמת פסק אותו בית משפט לטובת אותו תובע סך של 3,000 ₪ בגין ספאם ששלח עו"ד אבי חימי.

(ת"ק 35514-04-19 דהרי נ' חימי)

נראה כי בית משפט מעביר מסר לעו"ד שמתמודדים בבחירות, ו/או לכל בחירות מכל סוג אחר שאינו פוליטי,

כי משלוח מסרונים במסווה של מסרונים פוליטיים היא אינה הדרך אותה התווה המחוקק בס' 30א לחוק התקשורת,

וכמו שנאמר: לא לכך התכוון המשורר.

עו"ד אבי חימי, יו"ר לשכת עו"ד שלח פרסומות גם לאחר שנתבע על כך

התובע, עו"ד חבר הלשכה, תבע בעבר את עו"ד חימי על משלוח הודעות ספאם,

ולאחר שנפסק לזכותו 3,000 ₪, תבע שוב את על הודעות בגינן לא תבע ו/או לא קיבל פיצוי.

בית המשפט פסק לטובת התובע הפעם פיצוי בסך 1,000 ₪ + 250  ₪ הוצאות.

עו"ד אבי חימי, יו"ר לשכת עו"ד יפצה את עו"ד שמואל דהרי בגין ספאם ששלח בתקופת הבחירות

בעקבות הגשת התביעה, נדרש עו"ד חימי להגיב והתנהל הליך שבסופו ניתן פס"ד לטובת התובע.

לעניין זה, אמליץ לכל מי שמוטרד מהודעות שאינן פוליטיות כמו לבחירות לוועד עובדים, או מתנ"ס וכו',

לפנות לאותם מפרסמים בדרישה לחדול מהפרסום, ולדרוש שתוסרו לאלתר ממאגר המידע שברשותם,

ושידאגו לכם גם לפיצוי ע"פ החוק, בשלב לפני הגשת התביעה,

ממליץ להיות גמיש ביחס לסכומים ע"מ להראות רצון לפשרה אמיתית.

לא משתלם לשלוח ספאם

נראה כי כמעט כל החברות בשוק הישראלי חוטאות לחוק הספאם, וזאת על אף שמוגשות תביעות בעניין.

בתי משפט לא תמיד פוסקים את המקס' שניתן לפיצוי בגין כל הודעה (עד 1,000 ₪ לכל הודעה מפרת חוק)

ובכך מעודדים מפרסמים להפר את החוק.

ביום שבו בתי משפט ישכילו לפסוק פיצויים והוצאות גבוהות כנגד מפרסמים,

או אז מפרסמים יורתעו ויחדלו מלהפר את החוק באופן קבוע ומבלי לחשוש מ"אימת" ביהמ"ש,

שכן ישראל ידועה כ"גן עדן לעבריינים".

שלחו לך ספאם?

משרדנו עוסק מזה כעשור בתחום הספאם ומנהל הליכים כנגד החברות הגדולות במשק,

ללא חשש מהגודל.

ככל שיוצא לך לקבל ספאם (כמו לרוב האזרחים במדינה) , אפשר לעשות מהזבל הזה גם כסף.

מזמין אותך לפנות למשרדנו לפגישה ללא כל התחייבות.
חפשו "עמית זילברג" או " תביעה ספאם" בגוגל.

    דילוג לתוכן