contact-us צור קשר

אפריל קוסמטיקה ובשמים תפצה נמען בפיצויים ללא הוכחת נזק

בסכום של מעל 20,000 ₪ בגין שיגור דברי פרסומת ללא הסכמה מפורשת ובניגוד לחוק

התובע, ביקר בחנות הנתבעת ורכש ממנה בושם. במהלך הרכישה,

נציגת הנתבעת מילאה בעבורו טופס הסכמה לקבלת תוכן פרסומי במסרונים בלבד.

בהמשך, הנתבעת החלה לשגר דברי פרסומת לטלפון הסלולארי של התובע (פרסומות במסרונים), אך בניגוד למצוין בטופס,

גם דברי פרסומת לתיבת הדוא"ל.

יצוין כי דברי הפרסומת ששיגרה אפריל קוסמטיקה כללו את האפשרות של לחיצה על קישור לצורך הסרה אוטומטית מרשימת התפוצה.

התובע בחר שלא ללחוץ על הקישור ובמקום זאת, התובע שלח הודעת סירוב במייל חוזר

לכתובת הדוא"ל info@april.co.il , כתובת דוא"ל פעילה אותה אפריל קוסמטיקה מציינת ככתובת המייל למשלוח הודעות סירוב.

למרות הודעת הסירוב שנשלחה כדין, התובע המשיך לקבל דברי פרסומת נוספים (ספאמים) בניגוד לחוק הספאם.

משכך, בשל הפרת החוק, התובע פנה בעניינו המשפטי אל משרד עורכי הדין זילברג ושות', אשר מתמחה בחוק הספאם.

משרד עורכי הדין זילברג ושות' בחן את המקרה ודברי הפרסומת (ספאמים)

שנשלחו לתובע ומצא כי הנתבעת פעלה בעניינו של התובע בניגוד לחוק,

כאשר המשיכה לשלוח דברי פרסומת לאחר הודעת סירוב שנשלחה כדין.

משרד עורכי הדין זילברג ושות' פנה אל הנתבעת באמצעות מכתב התראה לפני תביעה (הודעת סירוב שניה בכתב)

ובו הנתבעת התבקשה, בשנית, להפסיק לשגר פרסומות (ספאמים) לתיבת הדוא"ל של התובע,

למחוק את פרטיו של התובע מרשימות התפוצה של הנתבעת ולפצות בהתאם לדין.

הנתבעת המשיכה לשגר דברי פרסומת נוספים הן לתיבת הדוא"ל של התובע

והן לטלפון הסלולארי שלו גם לאחר קבלת מכתב ההתראה (הודעת סירוב שניה) במשרדיה.

משכך ולאור הפרות החוק, המשרד ייצג את התובע בתביעה כנגד אפריל קוסמטיקה

בגין הפרת הוראות חוק הספאם ולצורך ביצוע אכיפה אזרחית יעילה.

לאחר דיון הוכחות נקבע כי התובע מסר הסכמתו המפורשת בכתב לקבל דברי דואר פרסומי במסרונים,

אך לא בהודעות דואר אלקטרוני.

כמו כן נפסק כי אין לראות בסימון קריאת התקנון, הכולל הסכמה גורפת לקבלת דואר פרסומי,

כ"הסכמה מפורשת" כדרישת החוק.

משעה שהתובע הוכיח כי שלח הודעת סירוב לכתובת הדוא"ל

אשר אותה כתבה הנתבעת בתקנון ככתובת תקפה למשלוח הודעות ובקשות הסרה מרשימות התפוצה,

כך שעליה לוודא כי היא תקינה וחזקה שהודעת הסירוב התקבלה אצל הנתבעת.

כמו כן, בית המשפט דחה את טענת הנתבעת בדיון כי היה על התובע לשלוח הודעות סירוב

בשלושה מועדים שונים כיוון שלדרישה זו אין כל עוגן בחוק או בהלכה הפסוקה.

לבסוף, אמר בית המשפט כי ההלכה הפסוקה בשאלה האם לחיצה על קישור מהווה אפשרות לגיטימית להסרה אינה אחידה.

עם זאת, נראה כי הקו המנחה בפסיקה והמעוגן גם בפסיקת בית המשפט העליון – כי אפשרות זו אינה עומדת בדרישות החוק

(החוק דורש כי הודעת הסירוב תוכל להינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען),

אך יש לשקול כל מקרה ומקרה לגופו.

ולעניין תום ליבו של התובע, בית המשפט סבר כי אין מקום לקבוע כי התנהלות התובע והימנעותו מללחוץ על הקישור

אשר לדבריו לא הבחין בו, נגועה בחוסר תום לב. בנוסף, בית המשפט דחה את הטענה

כי התובע פועל בחוסר תום לב מתוך ניסיון להרוויח כסף על גבה של אפריל.

החוק מקנה לתובע זכות לפיצוי סטטוטורי, ואין למצוא דופי בכך שהתובע מממש זכות זו.

בפסק הדין בית המשפט פסק לתובע סכום פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום כולל של 21,591 ₪

(15,450 ₪ סכום פיצוי + 5,000 ₪ שכ"ט עו"ד + 1,141 ₪ הוצאות אגרת בית משפט)

בגין הפרת הוראות חוק הספאם הכוללות שיגור דברי פרסומת ללא הסכמה מפורשת ומראש,

לפני ואחרי הודעות סירוב שנשלחו כדין

עוד בעניין פסק הדין – ראה תא"מ 52531-12-20 סולטן נ' אפריל – רשת חנויות קוסמטיקה ובשמים בע"מ,

(פורסם ב 3.5.2022) https://tl8.me/52531-12-20

גם אתם רכשתם מוצר מחנות, מבלי לשים לב החתימו אתכם על טופס הסכמה לקבלת דברי פרסומות –

ומאז משגרים אליכם לטלפון הסלולארי ו\או לתיבת הדואר האלקטרוני דברי פרסומת ?

הסכמתם בעבר לקבל דברי פרסומת, הודעתם כדין שאתם מבקשים שיפסיקו אך לא הקשיבו לבקשתכם ?

אנו מזמינים אתכם לממש את זכותכם ולבצע אכיפה אזרחית יעילה באמצעות עורכי דין שמתמחים בתחום.

לידיעתכם – חוק הספאם קובע פיצויים ללא הוכחת נזק

בסכום של עד 1,000 ₪ לכל דבר פרסומת (ספאם / דואר זבל) שנשלח אליך בניגוד לחוק.

רוצים לממש את זכותכם ?

מוזמנים לפנות למשרדנו – משרד עורכי דין עמית זילברג ושות'.

    דילוג לתוכן