contact-us צור קשר

ארטא בית משפט פסק כי חברת ישלמו על הפרת חוק הספאם פיצוי בסך 6,000 ש"ח 

בית משפט השלום בראשון לציון פסק לאחרונה כי חברת ארטא תשלם פיצוי בסך 6,000 ש"ח

בתוספת הוצאות ושכ"ט בסך 1,500 ש"ח וזאת בגין ספאם ששלחו בניגוד להוראות חוק הספאם.

הוכח כי התובעת, גב' צדוק, מעולם לא נתנה הסכמה מפורשת למשלוח פרסומות לנתבעת.

בנוסף, נפסק כי על אף שנשלחו הודעות סירוב, גם בדוא"ל גם בדואר, וגם לב"כ הנתבעת.

הנתבעת המשיכה לשלוח עו 28 פרסומות ספאם .

נפסק כי ארטא לא הציגה הסכמה מפורשת

השופט פסק כי ארטא לא הצליחה להוכיח כי התובעת נתנה את הסכמתה המפורשת

למשלוח פרסומות, ולכן ההודעות ששלחה הנתבעת נחשבות לספאם.

הנתבעת המשיחה לשלוח פרסומות אחרי שנשלחה אליה הודעת סירוב

על אף שהתובעת שלחה לארטא הודעת סירוב במס' הזדמנויות.

בדוא"ל, בדואר, ולב"כ ארטא, הנתבעת לא השכילה לכבד את הודעות הסירוב.

לכן, נפסק כי על ארטא לשלם פיצוי בסך 6,000 ש"ח על הודעות הספאם ששלחה.

משתלם לשלוח ספאם/ מה זה ספאם?

בעידן בו אנו חיים, נראה כי הדרך הקלה/פשוטה/נוחה/זולה לפרסם, היא באמצעים הדיגיטליים.

מה שהופך את העניין ליותר "פריץ" שכן, עד תיקון 40 לחוק התקשורת.

החוק לא ידע להתמודד עם תופעת דואר הזבל, ומפרסמים שרצו להגיע לקהל יעדן

היו נדרשים להוציא סכומי עתק בפרסום, כיום תקציבים אלו מופנים, בחלק גדול מהמקרים,

לפצות בגין הפרת הוראות ס' 30א לחוק התקשורת.

"

לא מצאתי ממש בטענת הנתבעת כי על התובעת היה ליצור קשר עם מי מעובדי החברה

אשר היתה עמו בקשר מספר שנים קודם לכן (בשנת 2014),

שכן כזכור מדובר בעובדי ארטא הישנה בטרם פעילותה נרכשה על ידי הנתבעת.

כמו כן אין לצפות כי התובעת תשמר את קשריה עם עובדי החברה לאחר שנים.

היוצא מדברינו עד כה הוא זה: הנתבעת שלחה דברי פרסומת שלא כדין לתובעת,

ואף לאחר שהאחרונה שלחה מספר הודעות סירוב, לא חדלה הנתבעת מלהוסיף ולשלוח,

זאת עד אשר יצר ב"כ התובעת קשר עם משרד ב"כ הנתבעת.

כך, במשך תקופה של כשנה וחצי נשלחו לתובעת 28 דברי פרסומת,

על אף שבמהלך תקופה זו שלחה התובעת מספר הודעות סירוב לכתובת הדוא"ל הרשמית של הנתבעת,

המפורסמת באתר האינטרנט שלה ואשר ממנה נשלחו דברי הפרסומת.

לנוכח האמור – עלה בידי התובעת להוכיח את יסודות תביעתה."

תאד"מ 68235-12-21 צדוק נ' ארטא אומנות ודפוס בע"מ

    דילוג לתוכן