contact-us צור קשר

הגשת תביעה ספאם

הגשת תביעה ספאם מהווה פעולה וצעד חיוני המיועדים לכל מי שקיבל פרסומות ודברי "דואר זבל"

ללא אישור לדרוש פיצוי הולם. בשנת 2008 הוכנס תיקון לחוק, שאוסר משלוח פרסומת מסחרית

בפקס, במייל, בהודעת SMS ובאמצעות מערכות חיוג אוטומטי וזאת ללא קבלת אישור מהנמען.

משלוח של דברי פרסומת ללא הסכמה מפורשת מראש של הנמען וכן לאחר שליחה של הודעת סירוב,

מהווה גם עבירה פלילית שדינה הינו קנס.

הנמען רשאי להגיש גם תביעה אזרחית ולדרוש פיצוי ללא חובת הוכחת נזק,

כאשר הפיצוי לא יעלה על 1,000 ₪ לכל פרסומת שקיבל.

הליך הגשת תביעה ספאם

במידה ונשלחו אליכם פרסומות מסחריות לטלפון הסלולרי או לאימייל

בנוגע לשירותים שאליהם כלל לא נרשמתם – ללא אישורכם

או לאחר ששלחתם בקשה להסרה מרשימת התפוצה (במידה ונתתם אישור בשלב מסוים),

תהיו זכאים לקבלת פיצויי של עד 1,000 ש”ח לכל פרסומת, כ

אשר הדרך הטובה והיעילה ביותר לקבלת הפיצוי הינה באמצעות הגשת תביעה בהתאם לחוק הספאם.

את ההליך מוטב ומומלץ לבצע בליווי של עורך דין

מומחה ומנוסה בתחום תביעות ספאם שינהל את הפרוצדורה באופן מקצועי.

טיפים מועילים וחשובים לגבי הגשת תביעת ספאם

בכל מקרה שבו קיבלתם פרסומות מסחריות כלשהן בניגוד לחוק הספאם, חיוני וחשוב לשמור תיעוד של כל הודעה או ומייל כך שבמידה ותרצו להגיש תביעה לקבלת פיצוי כספי, תוכלו להציג בבית המשפט ראיות שההודעות והפרסומות אכן נשלחו אליכם. בנוסף פקטור שחשוב לקחת בחשבון, במידה ואתם שוקלים הגשת תביעה ספאם, הוא האם ידועה לנו הזהות של הישות המשפטית שעומדת מאחורי דברי הפרסומת שאתם מקבלים. רצוי לאתר את הגורם או החברה ששולחים אליכם את דברי הפרסום וההודעות על מנת שבהמשך ניתן יהיה להגיש נגדם תביעה.

איך מגישים תביעת ספאם?

הגשת תביעה מהווה הדרך הנוחה, היעילה והזריזה ביותר על מנת לקבל פיצוי כספי הולם לאחר שנשלחו אליכם הודעות דואר זבל – ספאם. משרד עו"ד זילברג ושות' הינו בעל ניסיון רב במתן ייעוץ הכוונה ובניהול הליכים בבתי המשפט ,לרבות הגשת תביעות בגין קבלת הודעות ספאם.

    דילוג לתוכן