contact-us צור קשר

חברת קסטיליה פיצתה לקוח שלה על משלוח ספאם בניגוד להוראות "חוק הספאם" בסך 12,500 ₪

התובע, אשר לטענת הנתבעת, הצטרף למועדון הלקוחות שלה לאחר שרכש ממנה כרטיסים להופעות,

החל לקבל מהנתבעת פרסומות והצעות לרכישת כרטיסים להופעות נוספות שלה.

התובע, אשר ביקש כי יפסיקו להציף את תיבת הדוא"ל (המייל) שלו בהודעות ודברי פרסומת נוספים,

שלח לנתבעת הודעת סירוב כדין ובדרך שבה שוגר דבר הפרסומת.

הודעת הסירוב נשלחה לכתובת דוא"ל פעילה של הנתבעת ממנה נשלחו הפרסומות, כאשר אין מדובר בכתובת דוא"ל No-reply.

למרות הודעת הסירוב שנשלחה כדין, התובע המשיך לקבל דברי פרסומת נוספים (ספאמים) בניגוד להוראות חוק הספאם.

משכך, בשל הפרת החוק, התובע פנה בעניינו המשפטי אל משרד עורכי הדין זילברג ושות',

אשר מתמחה בהפרות הוראות חוק הספאם.

משרד עורכי הדין זילברג ושות' בחן את המקרה ודברי הפרסומת (ספאמים)

שנשלחו לתובע ומצא כי בנוסף לעובדה שהנתבעת פעלה בניגוד לחוק

והמשיכה לשלוח דברי פרסומת לאחר הודעת סירוב שנשלחה כדין,

דברי הפרסומת אף אינם עומדים בכללים הצורניים הקבועים בחוק,

כאשר המילה "פרסומת" אינה מופיעה בכותרת דברי הפרסומת שמשגרת הנתבעת.

משרד עורכי הדין זילברג ושות' פנה אל הנתבעת באמצעות מכתב התראה לפני תביעה

(הודעת סירוב שניה בכתב) ובו הנתבעת התבקשה, בשנית,

להפסיק לשגר פרסומות (ספאמים) לתיבת הדוא"ל של התובע,

למחוק את פרטיו של התובע מרשימות התפוצה של הנתבעת,

לתקן את הדרוש מבחינת הדרישות הצורניות כפי שקובע החוק ולפצות בהתאם לדין.

משמכתב ההתראה נשלח לכתובתה הפיזית של הנתבעת וחזר,

ולמרות כל מאמצי משרד עורכי הדין זילברג ושות' להגיע לנתבעת כשלו,

המשרד הגיש תביעה כנגד הנתבעת בגין הפרת הוראות חוק הספאם לצורך ביצוע אכיפה אזרחית יעילה.

בפסק הדין נקבע כי ההודעות אשר שוגרו על ידי הנתבעת הינן פרסומות לכל דבר ועניין,

וכיוון שמדובר בדברי פרסומת, היה על הנתבעת להציג את המילה "פרסומת" בכותרת כל הודעה.

דרישה זו לא מולאה ומכאן קבע בית המשפט, כבר בשלב ראשוני של הדיון,

כי הנתבעת הפרה את הוראות החוק בהקשר זה.

עוד נפסק, כי גם אם התובע נתן הסכמה לקבלת דברי פרסומת מאת הנתבעת,

ברי כי הנתבעת הייתה מחויבת להפסיק את שליחתם מיד עם קבלת הודעות הסירוב

וכל הודעת דוא"ל אשר נשלחה לאחר מועד קבלת הודעת הסירוב – נשלחה בניגוד להוראות הדין.

כמו כן, חזר השופט על הלכות קודמות שנפסקו בעבר,

גם הם בתיקים שנוהלו ע"י משרד עורכי הדין זילברג ושות',

כי בדרך כלל הודעות דוא"ל שנשלחות גם מגיעות ליעדן.

לבסוף, פסק הדין התייחס גם לתום ליבו של התובע באשר לסוגיה של אי לחיצה על "לינק הסרה"

וקבע כי כאשר דבר פרסומת נשלח בדוא"ל (במייל),

הנמען רשאי ליתן את הודעת הסירוב באמצעות הודעת דוא"ל מטעמו.

הדרך של מתן הודעת סירוב באמצעות לחיצה על "לינק הסרה" כלל אינה נזכרת בחוק,

ואף אם היתה נזכרת, הרי שההוראה קובעת כי אופן מסירת הודעת הסירוב נתונה לבחירתו של הנמען.

התובע העיד כי הסיבה שלא לחץ על לינק ההסרה הוא חשש מוירוסים ומתוכנות זדוניות

ואין סיבה שלא לקבל את דברי התובע.

אין מקום לקבוע שהעובדה שהתובע בחר לשלוח את הודעת הסירוב באמצעות הדוא"ל –

באותה הדרך שבה נשלחו אליו דברי הפרסומת – מהווה שימוש בזכות בחוסר תום לב.

בפסק הדין בית המשפט פסק לתובע סכום פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של 9,000 ₪

בגין הפרת הוראות חוק הספאם תביעה הכוללות שיגור דברי פרסומת לאחר הודעות סירוב

שנשלחו כדין ואי ציון המילה "פרסומת" בכותרת ההודעות + 3,500 ₪ הוצאות משפט.

עוד בעניין פסק הדין – ראה תא"מ 22234-01-20 חצקלביץ נ' קסטיליה הפרות בע"מ, (פורסם ב 31.7.2022) https://tl8.me/22234-01-20

 

גם אתם רכשתם לתומכם כרטיסים להופעה ובתמורה מצאתם את עצמכם מוצפים בהודעות ופרסומות ?

הוצפתם בפרסומות, שלחתם הודעות סירוב במייל השב לכתובת הדוא"ל ממנה קיבלתם את דברי הפרסומת,

וביקשתם שיפסיקו לשלוח אליכם פרסומות,

אך למרות בקשתכם עדיין המשיכו לפעול בניגוד לחוק ולשגר אליכם פרסומות, ספאם ודואר זבל ?

אנו מזמינים אתכם לממש את זכותכם ולבצע אכיפה אזרחית יעילה באמצעות עורכי דין שמתמחים בתחום.

לידיעתכם – חוק הספאם קובע פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום של עד 1,000 ₪ לכל דבר פרסומת

(ספאם / דואר זבל) שנשלח אליך בניגוד לחוק.

רוצים לממש את זכותכם ?

מוזמנים לפנות למשרדנו – משרד עורכי דין עמית זילברג ושות'.

 

    דילוג לתוכן