contact-us צור קשר

תביעות קטנות

המשרד מייעץ ומלווה לקוחות בכל שלבי הליך תביעות הקטנות, לרבות בחינה ראשונית של התיק, במידת הצורך פניה ל"נתבע" הפוטנציאלי וניהול מו"מ, בהמשך ובמידה שלא הושגה פשרה, ניסוח כתב תביעה, כתב תשובה לכתב הגנה, הכנה ליום הדיון וייעוץ בעניין לאורך כל ההליך. הסכום המקסימלי אותו ניתן לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות הוא 33,800 (נכון לשנת 2015) והאגרה היא 1% מהתביעה או 50 ₪ (הגבוה מביניהם)

    דילוג לתוכן