contact-us צור קשר

ספאם בתקשורת

מי מאיתנו לא מקבל ספאם?

כידוע, מעל 50% מתעבורת הדוא"ל והSMS בעולם היא ספאם.

מה שגורם למטרד ובזבוז משאבים לציבור, בשל הצורך בהרחבת השרתים וכד'.

איך גורמים לספאם לחדול?

נלחמים במפרסמים ששולחים אותו גם באמצעות הגשת תביעות ספאם לבתי משפט.

משרדנו עוסק בעיקר בתביעות נגד מפרסמים שפועלים בניגוד ל"חוק הספאם".

ככל שיותר ויותר נמענים יממשו את זכותם לתבוע מפרסמים שמפרים את החוק,

כך ניתן אולי יהיה להתגבר על התופעה של הפצת פרסומות באופן מסחרי ומטריד.

ספאם הלוואות וקנאביס

נכון שגם קיבלת הודעה שמזמינה אותך לרכוש קנאביס או הלוואה?
נכון שגם לך נמאס מההודעות המטרידות ששולחים לך ומבלי שהסכמת?
יש דרך להתמודד עם זה.

ת"ק 50744-09-14 שטראוסר נ' א.ס. רימונים בע"מ ואח', (פורסם)

אין זה משנה אם השיגור בוצע על ידי הנתבעת או על ידי מי מטעמה, בעת שהפרטים של המפרסם מופיעים בדבר הפרסומת כמען ההתקשרות, או לשם רכישתו של נושא דבר הפרסום, די בכך כדי לראות בהן כמפרסם כהגדרתו בחוק.

ת"ק 51934-09-14 חיקי נ' חברת רוזן מינץ בע"מ, (פורסם)

לאחר 2008 הנתבעת היתה מחויבת להתאים עצמה לחוק החדש ולכן גם אם הסכים התובע לקבל פרסומות לפני החוק, הנתבעת היתה צריכה לקבל את הסכמתו שוב לאחר החוק – הסכמה מפורשת בכתב (בהתאם לחוק).

 

רע"א 1954/14 אילן חזני נ' שמעון הנגבי (סיתונית מועדון דאיה ורחיפה במצנחים), (פורסם)

הפיצוי נועד להכווין את התנהגות הנתבע באופן שפרסום עתידי במתכונת זו יהיה בלתי כדאי עבורו.

לשם כך נדרש בית המשפט לשקול שני סוגי שיקולים :

נסיבות ביצוע ההפרה הכוללות, בין היתר, את תוכן הפרסום (אם הוא פוגעני) ;

את התנהגות הנתבע ; את הרווח הצפוי לו מן הפרסום (ככל שניתן להעריכו) ;

את מספר דברי הפרסומת ששלח וכמה הודעות נשלחו לכל כתובת ;

השאיפה לעודד הגשת תביעות יעילות שמטרתן להגשים את תכליות החוק.

לשם כך יש לשקול את עלויות ניהול ההליך ביחס לתועלת שתופק ממנו.

סכום שכר הטרחה וההוצאות שייפסק בתביעה כזו קשור בקשר הדוק בסכום שייפסק כפיצוי בגין ההפרות, ויש לראות בהם מכלול אחד

(ובלבד שלא ייפסק סכום גבוה מזה שסביר ומידתי להוציא לשם ניהול ההליך).

לשון אחר : הרי שתכליותיה המיוחדות של תביעה לפי חוק הספאם מוליכות למסקנה כי יש לפסוק שכר טרחה והוצאות בסכום שבמכלול יהפוך את הגשתה לכדאית.

מתן אפשרות להסרה מרשימת התפוצה, כשלעצמה, אינה מחייבת הקטנת פיצוי, אך בית המשפט רשאי להתחשב בכך במכלול השיקולים.

נקודת המוצא היא שתביעה בגין הפרה בודדת תזכה את התובע במלוא הסכום (1000 ₪)

כדי שתושג התכלית ההרתעתית. ככל שמספר ההפרות עולה כך גדלה התקרה שבית המשפט רשאי לפסוק,

אולם עליו להיעצר בסכום המשקף הרתעה יעילה בנסיבות העניין ולא לפסוק מעבר לכך.

פנייה חד פעמית מטעם המפרסם – פנייה הכוללת כשלעצמה דבר פרסומת אינה יכולה להיחשב פנייה מהסוג המותר בסעיף.

סעיף 30א(ב) סיפא עוסק בהצעה "ניטראלית" שלא כרוכה בה פרסומת של המוצר או השירות שהשולח מבקש לפרסם.

ליצירת קשר

השאירו את הפרטים וניצור אתכם קשר

  ליצירת קשר

  השאירו את הפרטים וניצור אתכם קשר

   ליצירת קשר

   השאירו את הפרטים וניצור אתכם קשר

    דילוג לתוכן