contact-us צור קשר

תביעה ייצוגית ספאם בנק יהב

בית משפט השלום בראשון לציון (הש' כ. בן אליעזר) לאחרונה הוציא פסיקה שבא יוצא החוטא (בנק יהב)- נשכר.

ת"צ 30794-08-21 שנפ נ' בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ.

רוצים להגיש תביעת ספאם בעצמכם? צרו קשר עוד היום!

בנק יהב שלח ספאם ללא מתן אישור ובניגוד לחוק

התובע הגיש תביעתו בגין 3 פרסומות שקיבל מהבנק (ועוד רשימת נמענים שנשלחו עם הפרסומת),

מבלי שנתן את הסכמתו למשלוח פרסומות אלו, בנוסף, הפרסומות שנשלחו גם לא עמדו בהוראות החוק לגבי צורניות ,

שכן לא כללו את המילה "פרסומת" בשורת הנושא,

וכן לא היו את כל הפרטים הנדרשים לפי החוק, לרבות מתן אפשרות סירוב.

לאחר הגשת התביע, התגובה, והתשובה לתגובה, בה טען התובע כי בנק יהב

לכל הפחות התרשל בכך ש"פקידה" מטעמו בחרה לשלוח לרשימת תפוצה שהיא בנתה (מאתר "איזי" לטענת הבנק)

ומבלי שניתנה לה הסכמה לכך. במקום לקבל את בקשת ההסתלקות שהגישו הצדדים

ואשר מזכים את התובע בגמול ואת משרדנו בשכ"ט על העבודה שבוצעה,

בחר בית המשפט לא לקבל את הסכמת הצדדים לגמו ושכ"ט וביטל אותו בהינף יד.

בית המשפט הוציא את החוטא נשכר. יתכן ובית המשפט שכח איך ומה זה להיות עורך דין,

ולנהל תביעות. בתביעה זו הושקעו עשרות שעות עבודה, ובזכות בית המשפט בנק יהב יוצא נשכר על חטאיו.

נראה כי לבתי המשפט קצת נמאס לעבוד, וכל שעניין אותם זה הכסא, התנאים, הסטטיסטיקה.

עצוב שכך זה נראה, האמון במערכת המשפט דועך עם השנים, ובייחוד לאור פרשיות כגון "אפי נוה" והשופטות,

כיצד ניתן לבטוח בשופטת  שלא עשתה עם אפי נוה דבר??? המערכת מושחתת ומקולקלת,

גם אני כעו"ד מזמן איבדתי אמון במערכת, אך לצערי, זה מה יש, ועם זה ננצח.

בכל הקשור לחוק הספאם, נראה כי גישת בתי המשפט דינאמית ומגוונת, הכל תלוי בשופט,

מה ששוב משאיר אותנו במקום לא יציב, שכן אין לדעת על איזה שופט/ת תיפול ואיך היה הבוקר שלהם,

מעט השופטים שנתקלתי בהם ובעלי מזג שיפוטי ראוי לשפיטה.

ספאם זה לא סתם! מה עושים עם הספאם?

אנחנו מזמינים אותך לפנות אלינו , ולקבוע פגישה ללא התחייבות עוד היום.

משרד עו"ד זילברג ושות' עוסק בתחום הספאם מאז 2013,

עו"ד עמית זילברג משמש יו"ד העמותה למלחמה בספאם (ע.ר.) מאז 2014.

    דילוג לתוכן